Posts Tagged ‘kvilten#fulufjälletsnasjonalpark#sverige#norradalarna#njupeskjär#njupeskjärfallet’

Ann , Jan , Berit og je tok oss en eftastur inn til Njupeskjärfallet for å kikke på Sveriges høyeste foss . Den har en total fallhøyde på 125 m , hvorav 93 m i loddrett fall . For å komme inn til fossen så må vi gå i gjennom en godt bevart gammelskog med noen imponerende store grantrær og ellers en flora som hører til der , det er itte mange steller en finn en så tett og fin og itte minst uberørt skog lenger dessverre !! Njupeskjär og området rundt inngår i Fulufjällets nasjonalpark og er absolutt verdt ett besøk . 

Reklamer